Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouders is bij volledig dienstverband per 1 januari verhoogd (0,80%) naar €1575 per maand, €364,15 per week, en €72,83 per dag. Tevens is het minimumloon op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. 22-jarige werknemers maken nu ook aanspraak op het minimumloon.

Hieronder vindt u de huidige minimumlonen per leeftijd

Overzicht conform Staatscourant 58642 d.d. 17 oktober 2017

BBL leerlingen hebben afwijkende wettelijk minimumlonen.