Veel ZZP’ers hebben problemen met het afronden van de boekhouding aan het eind van het jaar. Het is belangrijk om te weten wat er nodig is om een werkjaar goed af te sluiten. De fiscus hoort graag hoeveel er verdiend is en het kan voor uzelf tegelijkertijd ook een stuurmoment zijn.

Plannen
Het is van belang dat u een goede planning maakt met uw boekhouder of adviseur. Wanneer moet mijn jaarrekening gereed zijn? Wanneer moet mijn aangifte gereed zijn? Dit zijn de belangrijkste vragen die u kunt stellen.

Afstemmen wat er opgeleverd moet worden
Stem af wat er opgeleverd moet worden. Zaken die u nodig gaat hebben zijn onder andere: banksaldi van bankrekeningen, overzicht van omzet, overzicht van kosten, overzicht van zakelijke kilometers, jaaropgaven, fiscale informatie van partner (indien u een fiscale eenheid bent), en indien u een eigen huis heeft het jaaroverzicht van uw hypotheek en WOZ-overzicht.

Bekijk uw openstaande debiteuren en crediteuren
Loop door alle openstaande facturen heen en neem actie indien dit nodig is. Het is belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben van uw openstaande debiteuren en crediteuren. Een accountant is verplicht om een factuur boekhoudkundig af te schrijven indien deze onbetaald dreigt te blijven.

Klopt uw voorlopige aanslag?
Bespreek indien u een adviseur heeft de hoogte van de voorlopige aanslag voor 2017. Bij voorkeur dient u deze niet te laag in, dan krijgt u namelijk naheffingrente. Ook moet u natuurlijk een niet te hoog bedrag opgeven, anders draagt u maandelijks te veel af. Dit kunt u natuurlijk beter zelf gebruiken voor uw eigen onderneming.

Uitbesteden van uw boekhouding
Wilt u geen zorgen meer met betrekking tot belastingaangifte? Heeft u het te druk om dit zelf bij te houden? Wij van NEXT Sal4You kunnen dit volledig uit handen nemen. Interesse? Dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met ons.