Per 2017 is er een nieuwe Arbowet ingevoerd. De Arbowet verplicht de werkgevers om er voor te zorgen dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken. Elk bedrijf is verplicht om een arbobeleid te voeren.

Tot 1 juli 2018 hebben werkgevers de tijd om een verplicht basiscontract af te sluiten met arbodienstverleners. In dit basiscontract staan de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

De inspectie SZW gaat per 1 juli 2018 boetes uitdelen als de werkgever en arbodienstverleners zich niet aan de afspraken houden.

Naast het basiscontract met arbodienst, betreffen deze verplichtingen betere randvoorwaarden voor het functioneren van de bedrijfsarts, andere arboprofessionals en preventiemedewerkers. Daarnaast gaat het om een sterkere rol van de medezeggenschap, recht op een preventie spreekuur en een second opinion voor werknemers en handhaving van de verplichte melding van beroepsziekten.

Bronnen: Pwnet en Personeelsnet