Partners krijgen vanaf 2019 vijf in plaats van twee dagen volledig betaald verlof nadat de moeder is bevallen van een kind. Vanaf 2020 krijgen zij daarnaast in het eerst half jaar ook nog vijf weken aanvullend kraamverlof, waarbij ze een uitkering bij het UWV kunnen aanvragen ter hoogte van 70 procent van hun salaris. 

Bovenstaande staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft geopenbaard. Adoptie- of pleegouders hebben straks recht op niet vier maar zes weken volledig betaald verlof.

Dit wetsvoorstel is in lijn met afspraken uit het regeerakkoord. De coalitiepartners willen dat meer en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. “Taken in en rondom het huis worden zo eerlijker verdeeld en daar worden later vruchten van gepluk”, aldus Koolmees.

De overheid wil zo de ontwikkeling van de band tussen partner en kind versterken.

Het kabinet negeerde echter het eerste wetsvoorstel. Daarin was opgenomen dat zowel vaders als moeders zes weken extra betaald verlof kregen, volledig betaald door de overheid.

Bron: De Stentor