Uitbetaling van vakantiegeld Veel werknemers kijken al reikhalzend uit naar hun welverdiende vakantie. Daarom wordt er natuurlijk met smart gewacht op het jaarlijkse vakantiegeld. Het is aan u als werkgever de taak om ervoor te zorgen dat het ook dit jaar weer goed en soepel verloopt.

WMM
De vakantiebijslag is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag. Hierin staat dat werknemers het recht hebben op minimaal 8% vakantiebijslag over hun loon tot een bepaald maximum.

Hoogte vakantiegeld
De werkgever is verplicht om zijn werknemers een vakantiebijslag van 8% van hun loon uit te keren. Krijgt de werknemer meer dan drie maal het minimumloon, dan hoeft over het meerdere geen bijslag te worden betaald.

Maximering
De hoogte van de maximering die in de WMM geldt voor werknemers met een salaris van meer dan driemaal het minimum is dus afhankelijk van de hoogte van het minimumloon. De vakantiebijslag wordt meestal berekend over de periode van 1 juni tot en met 31 mei.

Loon
Vakantiebijslag wordt berekend over het brutoloon. Ook provisie, gevarengeld of prestatietoeslag valt onder het loon.

Betaling te laat?
Pas op voor een te late betaling van de vakantiebijslag, want net als bij te laat uitbetaald loon kan de werknemer aanspraak maken op een hoger loon.

Uitbesteden van uw boekhouding
Wilt u geen zorgen met betrekking tot de uitbetaling van het vakantiegeld? Wij van NEXT Sal4You kunnen dit volledig uit handen nemen. Interesse? Dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met ons.