Voor een aantal personeelsvoorzieningen kunt u btw aftrekken als voorbelasting. Deze uitzonderingen gelden voor uitgaven voor outplacement, verhuizing en een fiets. Bij deze uitzonderingen geldt dat de uitgaven op rekening van uw onderneming moeten zijn gedaan. Geeft u uw werknemers geld om deze uitgaven te betalen, dan is btw aftrek helaas niet mogelijk.

Verhuiskosten
Als u verhuiskosten betaald voor uw werknemers, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf verhuist en uw werknemers mee moeten verhuizen? Dan kunt u hier btw over aftrekken. In andere gevallen volgt u gewoon de regels die gelden voor ‘personeelsvoorziening’.

Outplacementkosten
Helpt u werknemers bij het vinden van een andere baan? Dan is het mogelijk de btw over deze kosten af te trekken als voorbelasting.

Fiets
Als u een fiets geeft of er een ter beschikking stelt aan uw werknemer voor woon-werkverkeer, dan mag u onder de volgende voorwaarden btw van de fiets (gedeeltelijk) aftrekken:

  • U Heeft in het lopende kalenderjaar en de 2 jaren daarvoor geen fiets gekocht voor deze werknemer.
  • Uw werknemers mogen de fiets ook privé gebruiken.
  • Zorgt u naast de fiets voor nog een andere vergoeding of voorziening voor het woon-werkverkeer van uw werknemer? U mag dat doen voor maximaal 50% van de reisdagen.

Als uw werknemer geen eigen bijdrage betaalt, dan mag u maximaal €130 btw aftrekken. Dat betekent dat u bij een fiets ter waarde van €749 of minder de volledige btw mag aftrekken. Voor een fiets met een waarde die hoger ligt dan €749 mag u de btw van het bedrag boven €749 niet aftrekken.

Bron: belastingdienst.nl