Met de Subsidieregeling praktijkleren wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Door deze regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Voor wie is het?

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

Heeft u vragen over deze subsidie? Neem contact met ons op, wij kunnen dit voor uw bedrijf verzorgen!

Wilt u een compleet overzicht hebben met alle voorwaarden per onderwijscategorie? Klik dan hier.