In de afgelopen week heeft u als werkgever een voorlopige berekening ontvangen van het LIV, het lage inkomensvoordeel of LKV, het loonkostenvoordeel.

LIV

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

LKV

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:
• Oudere werknemers met een uitkering;
• Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
• Werknemers met een arbeidsbeperking.
Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV of bij de gemeente.

Berekening LIV en LKV

U hoeft het LIV niet aan te vragen. Het UWV berekent op basis van uw aangifte loonheffingen over 2018 voor welke werknemers u recht heeft op LIV. Als u daarop recht heeft, stuurt het UWV u uiterlijk 14 maart 2019 een voorlopige berekening. Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Geef dit dan uiterlijk op 1 mei 2019 door aan de Belastingdienst. Stuur uw voorlopige berekening naar ons door zodat we deze kunnen controleren.

Meer weten?

Onze loonspecialisten Chantal en Patricia beantwoorden graag uw vragen. Zij zijn bereikbaar via
Telefoon: 085-0471099
Mail: info@sal4you.nl