Afschrijven is het administratief verwerken van de waardevermindering van duurzaam goed. Een duurzaam bedrijfsmiddel is alles wat als doel heeft langer dan één jaar mee te gaan en meer kost dan € 450. Omdat deze grens best laag is en een beetje bureau of computer dus afgeschreven moet worden, heeft eigenlijk bijna iedere ondernemer hier mee te maken.

Om af te kunnen schrijven heeft u drie gegevens nodig

  1. De aanschafkosten: Aanschafkosten zijn de kostprijs + aankoopkosten +installatiekosten – kortingen en subsidies.
  2. De restwaarde: De waarde van het goed die naar verwachting aan het einde van de vermoedelijke gebruiksduur nog rest.
  3. De vermoedelijke levensduur: De vermoedelijke tijd in jaren dat u verwacht met een bepaald bedrijfsmiddel of goed te doen. Hierbij moet u van de kortste technische levensduur uitgaan.

De som bij de afschrijving is: aanschafkosten – restwaarde : vermoedelijke gebruiksduur.

De uitkomst hiervan moet u dus gedurende de looptijd aftrekken van uw winst.

Het komt er dus op neer dat afschrijvingen niet erg lastig zijn. Er zijn echter wel een aantal dingen waar u op moet letten.

-Bepalen van de restwaarde en gebruiksduur: die bepaald u zelf door in te schatten wat redelijk is. Dan is het de vraag wat redelijk is? Dat mag u zelf bepalen, onder voorwaarde dat u zelf deze keuze consequent blijft doorvoeren.

-U mag maximaal 20% per jaar afschrijven: Een afschrijving duurt minimaal 5 jaar. Een computer gaat meestal in de praktijk maar 3 jaar mee. Als u hier formeel naar kijkt moet u dus eigenlijk 5 jaar lang deze computer afschrijven. Wanneer de computer er na 3 jaar mee stopt, boekt u de nog resterende afschrijving in dat jaar.

-Willekeurige afschrijving: Als startend ondernemer mag er meestal willekeurig worden afgeschreven. U schrijft een duurzaam bedrijfsmiddel bijvoorbeeld direct af, of in 3 jaar tijd. Dit is voordeliger, omdat u dan in de opstartjaren minder winstbelasting betaald. Als u daar meer informatie over zou willen hebben, dan kunt u terecht op de site van de belastingdienst.