Iedere medewerker kan bij u een verzoek indienen voor het opnemen van onbetaald verlof. Bijvoorbeeld voor het maken van een lange reis of als een sabbatical. Welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever?

Maximaal 18 maanden

Werknemers mogen in overleg met hun werkgever maximaal 18 maanden (voltijd of deeltijd) onbetaald verlof opnemen. Het is echter geen recht van de werknemer om onbetaald verlof op te kunnen nemen. Er bestaat namelijk geen wettelijk recht over onbetaald verlof. Bedenk wel dat het weigeren van onbetaald verlof tot gevolg kan hebben dat uw medewerker ontslag neemt.

Salaris en vakantiedagen

Voor de tijd dat een werknemer onbetaald verlof opneemt betaalt u uiteraard geen salaris uit. Neemt een werknemer deeltijd onbetaald verlof, dan betaalt u de gewerkte uren uiteraard wel. De opbouw van vakantiedagen staakt op het moment dat uw werknemer onbetaald verlof opneemt. Wordt het onbetaald verlof gebruikt voor langdurend zorgverlof? Dan bouwt de werknemer wel vakantiedagen op in deze periode.

Wat gebeurt er bij ziekte?

Wordt u werkgever ziek tijdens het voltijd onbetaald verlof? Dan heeft deze geen recht op ziekengeld. Bij deeltijdverlof krijgt de werknemer ziekengeld betaald over de gewerkte uren. Wanneer de werknemer na afloop van het verlof nog steeds ziek is, heeft deze vanaf de eerste werkdag na afloop van het verlof recht op 70% van het salaris ziekengeld. De eerste werkdag na afloop van het verlof is dan ook de eerste ziektedag.

Risico’s

Hoewel het opnemen van onbetaald verlof met name gevolgen heeft voor de werknemer, is het ook voor werkgevers iets om goed over na te denken. Mocht een medewerker ziek terugkomen van onbepaald verlof dan zijn de kosten voor u als werkgever. En op verre reizen is het oplopen van een tropische ziekte natuurlijk een reële optie. Is het laten opnemen van onbetaald verlof de beste optie? Een andere optie is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en direct afspraken te maken voor een nieuwe overeenkomst na afloop van de beoogde verlofperiode. Deze afspraken legt u samen met de werknemer vast in een intentieverklaring.

Uitbesteden van uw boekhouding

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw bedrijfsadministratie? Wij van NEXT Sal4You kunnen dit volledig uit handen nemen. Interesse? Dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met ons.