Een werknemer kost voor een werkgever meer dan alleen het brutoloon. Als werkgever draagt u namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Welke personeelskosten zijn er en welke zijn er verplicht? Personeel is voor veel bedrijven de belangrijkste investering. Per werknemer betaalt u bovenop het brutoloon gemiddeld ook nog eens 20 tot 35 procent van dat salaris. 

Personeelskosten kunt u verdelen in vier categorieën:

Directe loonkosten

Directe loonkosten vormen ook gelijk het grootste deel van de loonkosten. Bestaande uit; salaris, vakantietoeslag en winst uitkeringen. De directe loonkosten vallen over het algemeen hoger uit als er een cao van toepassing is.

Indirecte loonkosten

Denk hierbij aan reiskosten, pensioenkosten, onkostenvergoedingen, verzekeringen en meer. Indirecte loonkosten bepaalt u meestal zelf, mits er geen cao van toepassing is. Vaak is een pensioensregeling wel aan te bevelen, omdat werknemers daar veel waarde aan hechten.

Verplichte premies en bijdragen

Dit zijn onder andere de loonbelasting, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de inkomstafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

Overige kosten

Bij uitzendkrachten bent u geen loonheffingen verschuldigd. Het uitzendbureau draagt deze voor u af. Als het uitzendbureau dit nalaat, kan de Belastingdienst u echter wel aansprakelijk stellen.

Wij hopen u met dit blogartikel een inzicht te geven in de wereld van de loonadministratie en waar u allemaal mee te maken krijgt. Wilt u uw loonadministratie uit handen geven? U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bron: ondernemenmetpersoneel.nl