Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan heeft de werkgever altijd de verplichting om de werknemer op tijd te informeren of het contract wordt voortgezet of niet.

De aanzegging dient schriftelijk te verlopen en moet minimaal 1 maand voor het bereiken van de einddatum aangezegd zijn. Aanzegverplichting geldt alleen voor de werkgever. Werknemers hebben geen plicht van tevoren mede te delen of ze het contract willen beëindigen of verlengen.

Geldt deze verplichting voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten?

Nee, een aanzegverplichting is alleen geldig bij arbeidscontracten met een looptijd van 6 maanden of langer. De verplichte aanzegging geldt ook niet voor tijdelijke contracten waarin geen kalenderdatum als einddatum is genoemd. Denk dan bijvoorbeeld aan een contract dat eindigt als een project is afgelopen of als een vervangen zieke of zwangere werknemer weer terugkeert binnen uw bedrijf.

Gevolgen voor werkgever bij niet nakomen van aanzegplicht

Indien werkgever de aanzegplicht niet of niet op tijd nakomt, dan heeft dat niet direct tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst doorloopt. Daar is pas sprake van als de werknemer door blijft werken na de oorspronkelijke datum.

Het niet nakomen van de aanzeggingsverplichting heeft wél als gevolg dat werkgever een financiële vergoeding van één bruto maandsalaris (incl. vakantiegeld en andere vaste looncomponenten) aan werknemer dient te betalen. Deze vergoeding geldt alleen als werkgever in het geheel niet heeft aangezegd. Stel de werkgever zegt 1 week van tevoren aan, dan moet hij dus 3 weken loon doorbetalen. Over deze vergoeding dient echter nog wel loonbelasting ingehouden te worden, zodat de werknemer het brutosalaris minus de loonbelasting ontvangt.

Bovenstaande sanctie is ook van toepassing als werkgever mondeling de aanzegging heeft gedaan, maar niet schriftelijk. Een aanzegging per e-mail wordt als een schriftelijke aanzegging beschouwd.

 

Loonadministratie laten uitbesteden bij Sal4You? Wij geven u graag meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.