Hoe ziet het met de betaling van belastingen?

De plicht om op tijd aangifte te doen blijft bestaan, maar de betaling van de betreffende belasting mag met 3 maanden worden uitgesteld. Aanvragen kan middels 1 online formulier voor (bijna) alle belastingen.

Wanneer kan ik uitstel aanvragen?

Uitstel aanvragen kan zodra je (naheffings)aanslag hebt gekregen. Als de Belastingdienst het aanvraagformulier binnen heeft, wordt de invordering direct met 3 maanden stilgelegd. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op moment van aanvraag, maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen. De verzuimboete deelt geen verzuimboete uit en de invorderingsrente wordt verlaagd naar 0,01%.

Als u een verzoek doet als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt EN de onderneming kan de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet betalen, dan ziet de belastingdienst uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig voor de tijdvakken vanaf februari 2020. Dit betekent het volgende: uw melding van betalingsonmacht is rechtsgeldig voor de tijdvakken vanaf februari 2020 voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de coronacrisis.

Hebt u tijdvakken voorafgaand aan februari 2020 nog niet betaald? Dan is de melding voor die tijdvakken niet op tijd en niet rechtsgeldig.