Voor 1 juli 2018 moet er een basiscontract met de arbodienst geregeld zijn!!

2018-05-01T06:58:07+02:00

Per 2017 is er een nieuwe Arbowet ingevoerd. De Arbowet verplicht de werkgevers om er voor te zorgen dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken. Elk bedrijf is verplicht om een arbobeleid te voeren. […]