Uit diverse onderzoeken is gebleken dat organisaties een grotere werkgeverslast gaan dragen. Dit jaar betalen werkgevers namelijk meer voor algemene bijdragen zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) en de algemene werkloosheidspremie (AWF). De gevolgen hiervan verschillen erg per sector. Een ambtenaar met modaal inkomen word maandelijks 23 euro duurder, maar voor werknemers in de bouw blijft hun modale salaris nagenoeg gelijk.

Maandelijkse kosten
Gemiddeld zijn organisaties 21 euro per maand meer kwijt aan algemene lasten voor een werknemer met een modaal salaris. Zo stijgt de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet van 6.65% naar 6.90%. De grondslag waarover deze bijdrage wordt berekend, is eveneens hoger in 2018. Een maximale stijging per werknemer voor de ZVW staat daarmee op 16 euro per maand.

Voor werknemers met een modaal inkomen zijn werkgevers circa 7 euro per maand meer kwijt. Ook de Algemene werkloosheidspremie (AWF) kent een stijging, van 2,64% naar 2.85%. De AOF-premie stijgt tevens ook, van 6,66% naar 6,77%.

Wetswijzigingen van 2018
Minimumloon en overwerk
Een belangrijke wijziging voor werkgevers zit in de Wet minimumloon (WML). Het aantal uren dat word overgewerkt moeten ten minste op niveau van minimumloon worden uitbetaald. Dit betekend dat onbetaald overwerk voor werknemers op of rond het minimumloon zitten, praktisch onmogelijk is geworden. Voor de hogere lonen blijft onbetaald overwerk gewoon bestaan. Over al het uurloon moet nu verplicht ook 8% vakantiebijslag betaald worden.

Nieuwe Europese privacywetgeving
Naast alle reguliere wijzigingen moet er tevens ook rekening worden gehouden met de nieuwe privacywetgeving (GDPR/AVG). Tegenwoordig moeten werkgevers erg secuur kijken naar interne procedures, ze moeten er rekening mee houden dat er een versterking van privacy rechten is ingevoerd. Dit wil zeggen dat er meer recht is op informatie.

Bron: ADP.nl